Sign In

LIÊN HỆ

Tập đoàn đa ngành hàng đầu
Việt Nam

Khối Phát triển dự án
A: Tầng 26, TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, Việt Nam
T: (+84) 24 73073099
E: VanphongTNG@tng-holdings.vn

Ban Truyền thông & Quản lý thương hiệu
A: A: Tầng 26, TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, Việt Nam
T: (+84) 24 73073099
E: pr-mkt@tng-holdings.vn

Trung tâm nhân sự
A: A: Tầng 26, TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, Việt Nam
T: (+84) 24 7301 6363
E: tuyendung@tntalent.vn | W: https://tntalent.vn

YÊU CẦU CỦA BẠN
Nhập họ và tên.
%=lang==1 ? "Số điện thoại trống hoặc sai định dạng." : "The phone number is blank or in the wrong format."%>
Email trống hoặc sai định dạng.