TNGホールディングスベトナム株式会社

25 Năm Kết tinh & Lan tỏa
LUÔN ĐEO KHẨU TRANG
VÌ MỘT CUỘC SỐNG THUẬN ÍCH HƠN
TNG Cùng em đến trường
不動産

不動産

不動産事業はTNGホールディングスベ...

工業団地

工業団地

以前はVIDグループ(ベトナム開発投...

オフィスと商業センター

オフィスと商業センター

TNLは、TNGホールディングスベト...

ホテルとリゾート

ホテルとリゾート

TNH Hotels&Resorts...

財産管理

財産管理

TNSホールディングスは、TNGホー...

小売

小売

-ベトナムで有名なアイスクリームブラ...

貿易

貿易

TNGホールディングスベトナムの住宅...

他事業

他事業

インフラ開発 TNGホールディングス...

Thương hiệu thuộc TNG Holdings Vietnam