Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TNG Holdings Việt Nam

Văn hóa doanh nghiệp

TNG Holdings Việt Nam tin rằng nguồn lực con người và xây dựng văn hóa doanh nghiệp mới là nền tảng để doanh nghiệp đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Tại tập đoàn TNG các hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, các chính sách thu hút người tài và xây dựng văn hóa doanh nghiệp luôn nhận được sự quan tâm của ban lãnh đạo và ưu tiên đầu tư.

Song song cùng các hoạt động kinh doanh, TNG Holdings Việt Nam luôn tích cực tham gia hoạt động xã hội, từ thiện, như một nét đẹp văn hóa của người TNG.

Những chương trình TNG Holdings Việt Nam thường xuyên tham gia như: Ủng hộ người nghèo, xây mới và sửa chữa nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, nuôi dưỡng bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Các chương trình nhường cơm sẻ áo, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai, thăm và tặng quà người nghèo, gia đình chính sách mỗi khi Tết đến, Xuân về…

Thương hiệu thuộc TNG Holdings Vietnam