Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TNG Holdings Việt Nam

Điều khoản sử dụng

WEBSITE TNG-HOLDINGS.VN LÀ TÀI SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TNG HOLDINGS VIỆT NAM

Bản quyền website http://tng-holdings.vn thuộc về Công ty Cổ phần Đầu tư TNG Holdings Việt nam. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép các nội dung hay sử dụng sai ý nghĩa, bất hợp pháp đối với những nội dung trên website.

Chúng tôi giữ quyền quyết định về việc biên tập và điều chỉnh các nội dung trên website của công ty.

Trong trường hợp sử dụng thông tin từ website này, người sử dụng cần ghi rõ nguồn gốc “Theo tng-holdings.vn” và đảm bảo các thông tin được sử dụng đúng và không sai lệch về ý nghĩa.

Thương hiệu thuộc TNG Holdings Vietnam