Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TNG Holdings Việt Nam

  • Không có chuyên mục

Bài trang chủ

TNG áp dụng chính sách thưởng cho CBNV khi giới thiệu dự án

Nhằm khuyến khích và gia tăng hiệu quả tìm kiếm các dự án, TNG áp dụng chính sách thưởng cho CBNV khi giới thiệu thành công các dự án.

Cụ thể như sau:

Thương hiệu thuộc TNG Holdings Việt Nam